wopr zamosc baner

WOPR29 grudnia 2012 odbyło się VIII Walne zebranie Członków Rej. WOPR w Zamościu. Wręczono odznaczenia i wyróżnienia:

„ ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA WOPR” otrzymała 1 osoba,
„SREBRNA HONOROWA ODZNAKA WOPR”: otrzymało 20 osób,
„ BRĄZOWA HONOROWA ODZNAKA WOPR” otrzymało 35 osób,
Medal „ Za uratowanie życia tonącemu” otrzymało 14 osób.

W przerwie nastąpiło uroczyste przekazanie i poświecenie łodzi hybrydowej „Sportis 520” z silnikiem 90 KM przekazanej przez ZG WOPR w Warszawie, zakupionej ze środków  Narodowego Funduszu OŚiGW na zalew w Nieliszu (wartości ponad 105 000,-  zł.).

Ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie z 5- letniej kadencji.
Komisja Rewizyjna po złożeniu swojego sprawozdania wystąpiła o udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi, co zostało zatwierdzone.

Odbyły się także wybory nowych Władz.


Prezesem Rej. WOPR w Zamościu – Piotr Synowiec

Do Zarządu wybrano: Mariusz Symonowicz - Vice Prezes
Sebastian Plewa – Vice Prezes
Mateusz Ferens – Członek Prezydium
Kniaź Paweł – Członek Zarządu
Waldemar Bulak - Członek Zarządu
Jerzy Kulanin - Członek Zarządu
Mateusz Synowiec - Członek Zarządu
Sylwester Tyrka- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Marcin Sztejmer – Przewodniczący
Rafał Malec – Zastępca
Kokoszka Maciej – Sekretarz
Andrzej Jaworski - Członek
Jacek Pysiewicz – Członek

Komisja Dyscyplinarna:
Mirosław Milczuk
Marcin Szwed
Szymon Garbaty

W dalszej części zebrania przyjęto zmiany w statucie Rej. WOPR w Zamościu.
Na zakończenie nowe Władze podziękowały zgromadzonym Członkom Rej. WOPR w Zamościu oraz zaproszonym Gościom.

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

  • Młodszy Ratownik WOPR
  • Ratownik WOPR
  • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
  • Patent Sternik motorowodny
  • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

GESTUM BROKER LOGO ubezpieczenie żółte

REGATTA PARTNEREM logo

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Bezpieczna woda

 

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg