wopr zamosc baner

 

W roku 2016 Rej. WOPR w Zamościu pozyskało pięć dotacji na ogólną kwotę : 288 900,00 złotych ( słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych, zero groszy).

Z dotacji NFOŚiGW, WFOŚiGW w Lublinie, Wojewody Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość

zakupiliśmy TOYOTĘ LAND CRUISER

toyota 2016

 

nfos

 

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w kwocie 99 450,00 złotych ( słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji, pod nazwą „ Zakup samochodu terenowego”

 

wfosg

 

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie  59 670,00 złotych ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia, pod nazwą „Zakup samochodu terenowego przeznaczonego do ratownictwa wodnego dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zamościu” TOYOTA LAND CRUISER 2016

 

wojewoda lubelski

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację od Wojewody Lubelskiego w kwocie 19 890,00 złotych

( słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego, pod nazwą  „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego”,

( na zakup samochodu terenowego) TOYOTA LAND CRUISER 2016

 

zamosc twierdza otwarta

 

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację od Prezydenta Miasta Zamość w kwocie 19 890,00 złotych ( słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego, pod nazwą „ Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta Zamość w 2016 roku”, (na zakup samochodu terenowego) TOYOTA LAND CRUISER 2016

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

Gościmy

Odwiedza nas 192 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

  • Młodszy Ratownik WOPR
  • Ratownik WOPR
  • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
  • Patent Sternik motorowodny
  • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

GESTUM BROKER LOGO ubezpieczenie żółte

REGATTA PARTNEREM logo

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Bezpieczna woda

 

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg