wopr zamosc baner

Instruktor Pierwszej Pomocy

OgłoszenieKurs Instruktor Pierwszej Pomocy

(dokument upoważnia do nauczania we wszystkich placówkach oświatowych)

Wszelkie informacje dostępne biurze Rej. WOPR w Zamościu.

 

 

WYMAGANIA

Minimum wyższe wykształcenie zawodowe (licencjackie). 

 

ODBIORCY OFERTY EDUKACYJNEJ

* nauczyciele uczący przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa";

* nauczyciele, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i nie uzyskali kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy;

* osoby, które uczą pierwszej pomocy w Szkołach Nauki Jazdy;

* inspektorzy BHP, którzy uczą pierwszej pomocy w ramach szkoleń BHP;

inne osoby z wykształceniem wyższym, które chcą uczyć pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

 

SZCZEGÓŁY KSZTAŁCENIA

 

Liczba godzin - 30

Uczestnik bierze udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Zajęcia prowadzone będą przez 3-4 dni.

 

WAŻNE UWAGI

W dniu 26 sierpnia 2009 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Rozporządzenie to obowiązuje od 1 września 2009 roku i określa zasady organizacji szkoleń nadających kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli, którzy nie posiadają wykształcenia medycznego.

 

Z dniem 1 września 2010 roku, kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy będą posiadały osoby legitymujące się zaświadczeniem uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy).

 

PODSTAWA PRAWNA SZKOLENIA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ UZYSKAĆ KWALIFIKACJE DO

NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 

* rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132);

* rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400);

* ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.).

 

Koszt - 400 zł (osoba)

 

{jd_file category==5 count==0}

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

Gościmy

Odwiedza nas 120 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

  • Młodszy Ratownik WOPR
  • Ratownik WOPR
  • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
  • Patent Sternik motorowodny
  • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

GESTUM BROKER LOGO ubezpieczenie żółte

REGATTA PARTNEREM logo

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Bezpieczna woda

 

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg